KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI

 

Giriş

Spirmak olarak, müşterilerimize en yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu Kalite Politikası, kalite, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı özetlemektedir.

1. Politika Beyanı

Spirmak, müşteri beklentilerinin de ötesine geçen ürün ve hizmetler sunmaya kendini adamıştır. Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında kalite ve sürekli iyileştirme kültürünü sürdürmeye kararlıyız.

2. Kalite Hedefleri

Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılamak için çaba göstererek ürün ve hizmetlerimizden memnun kalmalarını sağlamak

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi düzenli olarak gözden geçirerek ve geliştirerek sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek

Uyumluluk ve Standartlar: Yürürlükteki tüm kalite standartlarına, yönetmeliklere ve sektördeki öncü uygulamalara uyum sağlamak

Çalışan Katılımı: Tüm çalışanları kalite konusunda sorumluluk almaya ve ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek ve bu doğrultuda ihtiyaçları olan araçları sağlamak

3. Kalite Taahhüdü

Liderlik ve Sorumluluk: Liderlik ekibimiz, yüksek kalite standartları belirleme ve sürdürme konusunda kararlıdır. Tüm çalışanlar yaptıkları işin kalitesinden sorumludur ve kalite girişimlerini sahiplenmeye teşvik edilir.

Kalite Yönetim Sistemi: Uluslararası standartlarla ve üst düzey uygulamalarla uyumlu, sağlam bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) uygulanır ve sürdürülür.  KYS etkinliğinin sağlanması için düzenli olarak devamlı gözden geçirme ve güncelleme yapılır. KYS sertifikasyon denetimleri, müşteri denetimleri ve iç denetimler eksiksiz olarak gerçekleştirilir.

Eğitim ve Gelişim: Çalışanlara kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sağlanır.

4. Kalite Güvencesi ve Kontrolü

Kalite Güvencesi: Tasarım ve geliştirme aşamalarından teslimata kadar ürün ve hizmetlerimizde kalitenin yerleşik olmasını sağlamak için süreçler ve prosedürler takip edilir.

Kalite Kontrol: Ürün ve hizmetlerin tanımlanmış kalite standartlarını karşıladığını doğrulamak için titiz kalite kontrol önlemleri uygulanır. Herhangi bir sorunu belirlemek ve ele almak için düzenli incelemeler, testler ve denetimler gerçekleştirilir.

5. Tedarikçi ve Ortak İşbirliği

Tedarikçi Kalitesi: Kalite standartlarımıza ve gerekliliklerimize uymalarını sağlamak için tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla yakın temas halinde çalışırız. Yüksek kalite standartlarını korumak için tedarikçiler düzenli olarak değerlendirilir ve denetlenir.

İşbirliği ve İletişim: Spirmak, kalite sorunlarını ele almak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için tedarikçiler ve iş ortaklarımızla açık ve şeffaf iletişimi destekler.

6. Müşteri Odaklılık

Müşteri Geri Bildirimi: Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşteri geri bildirimlerini aktif olarak talep ve takip ederiz. Müşterilerin geri bildirimde bulunmaları için gerekli kanallar oluşturulmuştur.

Müşteri İlişkileri: Müşterilerimizle güvene ve kaliteye dayalı güçlü ilişkiler kurmaya ve bu ilişkileri devamlı kılmaya gayret ederiz.

7. Performans İzleme ve Gözden Geçirme

Metrikler ve KPI'lar: Kalite yönetimi faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek için temel performans göstergeleri (KPI'lar) oluşturur ve bu göstergeleri takip ederiz. Spirmak’ta karar alma ve iyileştirme süreçlerini sağlıklı işletebilmek için veriye dayalı içgörülerle hareket edilir.

Düzenli İncelemeler: Kalite ve müşteri memnuniyeti taahhüdümüzle uyumu sağlamak için kalite hedeflerimizi, politikalarımızı ve performansımızı düzenli olarak gözden geçiririz.

8. Sürekli İyileştirme Taahhüdü

Spirmak, ürün, hizmet ve süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine kendini adamıştır. Gelişen standartları, müşteri beklentilerini ve sektördeki üst düzey uygulamaları yansıtmak için bu Kalite Politikasını düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleriz.

Sonuç

Spirmak'ın kaliteye olan bağlılığı sarsılmazdır. Bu Kalite Politikasına bağlı kalarak, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli olarak en yüksek mükemmellik standartlarını karşılamasını sağlıyoruz. Tüm çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının bu politikaya uymasını ve liderlik ekibimizin çabalarını desteklemesini bekliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • DOSAB Papatya Sk. No:6 Osmangazi/Bursa
  • +90 224 261 3150
  • info@spirmak.com

E-BÜLTEN