KURUMSAL

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

 

Giriş

Spirmak olarak, ticari faaliyetlerimizin her alanında insan haklarına saygı göstermeye ve bu hakları desteklemeye kararlıyız. Bu İnsan Hakları Politikası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası standartlar tarafından tanımlanan insan haklarının temel ilkelerini destekleme taahhüdümüzü özetlemektedir.

1. Politika Beyanı

Spirmak, tüm bireylerin haklarına ve onuruna saygı gösterecek şekilde iş yapmaya kendini adamıştır. Faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin insan haklarını ihlal etmemesini sağlamayı ve etki alanımız dahilinde insan haklarını aktif olarak teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

2. Kapsam

Bu politika, Spirmak ile ilişkili tüm çalışanlar, yükleniciler, tedarikçiler, iş ortakları ve paydaşlar için geçerlidir.

3. Asli Taahhütler

Ayrımcılık Yapmama: Spirmak olarak fırsat eşitliğine inanırız. Irk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, engellilik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya yasalarca korunan diğer özelliklere dayalı ayrımcılığa müsamaha edilmez.

Örgütlenme Özgürlüğü: Çalışanların özgürce örgütlenme, sendika kurma veya sendikalara katılma ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı duyarız.

Adil İşgücü Uygulamaları: Zorla çalıştırma, çocuk işçi çalıştırma ve her türlü sömürünün yasaklanması da dahil olmak üzere adil iş gücü uygulamalarına bağlı kalırız. Yürürlükteki tüm iş kanunlarına ve yönetmeliklerine uyulmasını sağlarız.

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı: İşyeri tehlikelerini önlemek ve refahı teşvik etmek için uygun önlemlerle tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız.

Adil Ücret ve Çalışma Saatleri: Yürürlükteki yasalara ve sektör standartlarına uygun olarak adil ücretlendirme ve makul çalışma saatleri sağlarız.

Gizlilik ve Mahremiyet: Kişisel bilgilerin korunmasını sağlayarak tüm bireylerin mahremiyetine ve gizliliğine saygı gösteririz.

4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Spirmak, her türlü çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması konusunda kararlıdır. Aşağıdaki ilkelere koşulsuz bağlıyız:

Çocuk İşçiliği: Spirmak 18 yaşın altındaki kişileri istihdam etmez. Uygunluğu sağlamak için işe alım sürecinde yaşın doğrulanması gerekmektedir.

Zorla Çalıştırma: Her türlü zorla, bağlı veya zorunlu çalıştırmayı yasaklarız ve tüm istihdamın özgürce seçilmesini ve çalışanların istedikleri zaman istihdamlarını sonlandırma özgürlüğüne sahip olmalarını sağlarız.

5. İnsan Hakları Durum Tespiti

Risk Değerlendirmesi: Faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilişkili potansiyel insan hakları etkilerini belirlemek ve azaltmak için düzenli insan hakları risk değerlendirmeleri yapmaktayız.

Paydaş Katılımı: İnsan hakları endişelerini anlamak ve ele almak için çalışanlar, tedarikçiler, topluluklar ve diğer ilgili taraflar dahil olmak üzere paydaşlarla iletişimi esas alırız.

6. Tedarikçi ve Ortak Beklentileri

Tedarikçilerimizin, yüklenicilerimizin ve iş ortaklarımızın da aynı yüksek insan hakları standartlarına uymalarını bekleriz. Tedarikçi sözleşmelerimiz ve anlaşmalarımız bu politikaya uyulmasını gerektiren maddeler içermektedir.

7. Eğitim ve Farkındalık

Şirketimiz, çalışanlarına insan hakları ilkeleri ve uygulamaları konusunda sürekli eğitim ve öğretim sağlamayı taahhüt eder. İnsan hakları konularında farkındalığı artırmanın ve bir saygı ve sorumluluk kültürünü teşvik etmenin misyonumuz olduğuna inanıyoruz.

8. Raporlama ve Hesap Verebilirlik

Raporlama Mekanizmaları: İsimsiz raporlama seçenekleri de dahil olmak üzere insan hakları endişelerini bildirmek için açık kanallar oluşturur ve tüm raporların ciddiye alınmasını ve gizlilikle ele alınmasını sağlarız.

Misillemenin Engellenmesi: İnsan hakları endişelerini iyi niyetle bildiren bireylere karşı herhangi türde misilleme kesinlikle yasaktır.

Soruşturma ve İyileştirme: Bildirilen tüm insan hakları ihlallerini derhal soruşturur ve sorunları ele almak ve düzeltmek için uygun düzeltici önlemleri alırız.

9. Sürekli İyileştirme Taahhüdü

Spirmak, insan hakları uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirmeye kararlıdır. Gelişen standartları ve paydaş beklentilerini yansıtmak için bu politikayı düzenli olarak gözden geçirecek ve güncelleyeceğiz.

Sonuç

Spirmak'ın insan haklarına olan bağlılığı, değerlerimizin ve faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu İnsan Hakları Politikasına bağlı kalarak, tüm bireyler için saygı, haysiyet ve adalet kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Tüm çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının bu politikayı desteklemesini ve bu politikaya uymasını bekliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • DOSAB Papatya Sk. No:6 Osmangazi/Bursa
  • +90 224 261 3150
  • info@spirmak.com

E-BÜLTEN