KURUMSAL

ETİK POLİTİKASI

 

Giriş

Spirmak'ta, her bireyin saygı gördüğü ve değer verildiği bir ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda dürüstlük, saygı ve kapsayıcılık kavramlarını temel değerlerimiz olarak ele alıyoruz. Yalnızca ayrımcılıktan uzak değil, aynı zamanda çeşitliliği ve kapsayıcılığı da aktif olarak teşvik eden bir iş yeri yaratmanın önemine inanıyoruz. Bu etik politikası, bu ilkelere olan bağlılığımızı özetlemekte ve tüm çalışanlardan, yüklenicilerden ve iş ortaklarından beklenen davranış standartlarını ortaya koymaktadır.

1. Ayrımcılık

Spirmak her türlü ayrımcılığı kesin bir dille reddeder; ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, fiziksel ve zihinsel norm, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya yasalarca korunan diğer özelliklere dayalı ayrımcılığa tolerans göstermez. Şirketimiz tüm çalışanlar ve başvuru sahipleri için fırsat eşitliği sağlamayı, çeşitliliği desteklemeyi ve kapsayıcı bir işgücünü sürdürmek için sürekli çabalamayı taahhüt eder.

2. Kişisel Alan ve Özerkliğe Saygı

Spirmak olarak, işyerinde kişisel alanın ve özerkliğin önemini kabul ediyoruz. Her bireyin kendini güvende hissetme ve saygı görme hakkı vardır. Taciz, zorbalık ve kişisel alanı veya özerkliği ihlal eden herhangi davranışa kesinlikle tolerans gösterilmez. Her türlü endişeyi derhal ve etkili bir şekilde ele almaya ve çözmeye çalışmak, şirketimizin asli sorumluluklarındandır.

3. İş Etiği

Spirmak, tüm çalışanlarından en yüksek iş etiği standartlarını korumalarını bekler. Buna aşağıdakiler dahildir:

Profesyonellik: İşle ilgili tüm faaliyetlerde güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük sergilenmelidir.

İşini İyi Yapmaya Bağlılık: Tüm görev ve sorumluluklarda mükemmellik için çabalanmalı, beceri ve bilgileri sürekli geliştirilmelidir.

İş birliği: Tüm çalışanlarımız İş arkadaşlarıyla verimli ve saygılı bir şekilde çalışmalı, işbirlikçi ve destekleyici bir çalışma ortamını teşvik etmelidir.

Hesap Verebilirlik: Kişinin eylemleri ve kararları için sorumluluk alması ve tüm iletişimlerde şeffaf olması beklenir.

4. Bilgi Gizliliği

Spirmak, tüm kişisel ve mesleki bilgilerin gizliliğini ve mahremiyetini korumaya kendini adamıştır. Çalışanların şunları yapması beklenir:

Gizlilik: Hem istihdam sırasında hem de sonrasında tüm özel ve hassas bilgilerin gizliliğini korunmalıdır.

Veri Koruma: Veri koruma ve gizlilikle ilgili tüm şirket politikalarına ve yasal gerekliliklere uyulmalıdır.

Bilginin Etik Kullanımı: Şirket bilgileri ve kaynakları sorumlu ve etik bir şekilde kullanılmalı, verilere yalnızca meşru iş amaçları için erişilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır.

5. Çocuk İşçiliği

Spirmak, çocuk işçiliğinin her türlüsünün ortadan kaldırılması konusunda kararlıdır ve aşağıdaki ilkelerin bağlayıcılığını savunur:

Yasalara Uygunluk: Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yürürlükteki tüm çocuk işçi yasa ve yönetmeliklerine uyulmalıdır.

Asgari Yaş Şartı: 18 yaşın altındaki bireyler istihdam edilmez. Uyumluluğu sağlamak için işe alım sürecinde yaşın doğrulanması gerekmektedir.

İş Ortağı Gereklilikleri: Tüm satıcıların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının da aynı standartlara uyması beklenmektedir. Sözleşmeler ve anlaşmalar çocuk işçiliğini yasaklayan maddeler içerecektir.

6. Kayıt Dışı İşgücü

Spirmak, yasalara uygun bir iş gücü sağlamayı taahhüt eder ve aşağıdaki ilkelerin bağlayıcılığını savunur:

Yasal İstihdam: Yalnızca istihdamın gerçekleştiği ülkede yasal çalışma hakkına sahip bireyleri işe alınır. İşe alım sürecinin bir parçası olarak istihdam uygunluğunun doğrulanması gerekmektedir.

Belgelendirme Gereklilikleri: Çalışanlar hem kimliklerini hem de çalışma yetkilerini gösteren geçerli belgeler sunmalıdır. İstihdama uygunluk doğrulaması ile ilgili tüm geçerli yasalara uyulmalıdır.

Satıcı ve İş Ortağı Gereklilikleri: Tüm satıcıların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının da aynı standartlara uyması beklenir. Sözleşmeler ve anlaşmalar belgesiz işgücü kullanımını yasaklayan maddeler içerecektir.

7. Raporlama ve Hesap Verebilirlik

Spirmak, açık iletişimi ve etik olmayan davranışların veya bu politikanın ihlallerinin derhal yönetime bildirilmesini teşvik eder. Spirmak’ta rahatsızlıkların ve endişelerin bildirilmesi için tüm kanallar açıktır ve bu politika aracılığıyla, çalışanlara raporların ciddiye alınacağı ve ihtiyatla ele alınacağı konusunda güvence verilmektedir. Suistimalleri iyi niyetle bildiren bireylere karşı olumsuz tavır alınması kesinlikle yasaktır.

8. İhlal Bildirimi

Spirmak, çalışanlarının etik olmayan davranışlar veya şirket politikalarının ihlali ile ilgili endişelerini misilleme korkusu olmadan bildirmek için kendilerini güvende hissettikleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder. İhlal Bildirim Politikamız aşağıdaki hükümleri içermektedir:

Bildirim Kanalları: Çalışanlar, doğrudan veya email yoluyla endişelerini yönetime bildirebilir. Bu bildirimlerin gizliliği, yönetim tarafından güvence altına alınır.

Gizlilik: Tüm raporlar, yeterli bir soruşturma yürütme ihtiyacı ile tutarlı olarak, mümkün olduğu ölçüde gizli tutulacaktır.

Misillemeye Karşı Koruma: Spirmak, endişelerini iyi niyetle bildiren çalışanlara karşı her türlü misillemeyi kesinlikle yasaklar. Bir ihlal bildirimine karşı misilleme yapan herhangi bir çalışan, fesih dahil olmak üzere disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Soruşturma Süreci: Bildirimler, belirlenmiş bir ekip tarafından derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulacak ve gerekirse uygun düzeltici önlemler alınacaktır.

9. Sürekli İyileştirme Taahhüdü

Güvenli, kapsayıcı ve saygılı bir iş yeri sağlamak için politika ve uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız. Etik davranış taahhüdümüzü pekiştirmek ve herkesi hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek için tüm çalışanlara düzenli eğitim ve öğretim sağlanacaktır.

Sonuç

Spirmak'ta etik kurallara ve dürüstlüğe olan bağlılığımız en temel değerimizdir. Tüm bileşenlerimizle bu ilkelere bağlı kalarak herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu, olumlu ve üretken bir çalışma ortamı yaratabileceğimize inanıyor, bu doğrultuda var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • DOSAB Papatya Sk. No:6 Osmangazi/Bursa
  • +90 224 261 3150
  • info@spirmak.com

E-BÜLTEN