KURUMSAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Giriş

Spirmak'ta çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin ve toplumun sağlığı ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya ve sağlık ve güvenlik uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız. Bu politika, güvenli bir işyeri sağlama konusundaki taahhüdümüzü ve tüm paydaşların sorumluluklarını özetlemektedir.

1. Politika Beyanı

Spirmak, işyeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önlemek, yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik yasalarına ve yönetmeliklerine uymak ve bir güvenlik ve refah kültürünü teşvik etmek için kararlılıkla çalışır.

2. Hedefler

Kazaları ve Yaralanmaların Önlenmesi: Proaktif güvenlik önlemleriyle kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riski en aza indirilmelidir.

Yönetmeliklere Uyum: İlgili tüm sağlık ve güvenlik yasalarına, yönetmeliklerine ve standartlarına uyulmalıdır.

Güvenlik Kültürünün Teşvik Edilmesi: Sağlık ve güvenliğin her operasyonun ayrılmaz bir parçası olduğu bir işyeri kültürü teşvik edilmelidir.

3. Sağlık ve Güvenlik Sorumlulukları

Yönetim Sorumlulukları:

a. Sağlık ve güvenlik programını uygulamak ve sürdürmek için liderlik ve kaynak sağlamak

b. Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak

c. Düzenli güvenlik denetimleri ve teftişleri yapmak

d. Çalışanlara işlerini güvenli bir şekilde yapmaları için eğitim ve kaynak sağlamak

Çalışan Sorumlulukları:

a. Tüm sağlık ve güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uymak

b. Güvenli olmayan koşulları, uygulamaları veya olayları derhal amirlere bildirmek

c. Sağlık ve güvenlik eğitim programlarına katılmak

d. Gerektiği şekilde kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmak

Yüklenici ve Ziyaretçi Sorumlulukları:

a. Spirmak'ın sağlık ve güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uymak

b. Güvenli olmayan koşulları veya olayları bir Spirmak temsilcisine bildirmek

4. Risk Yönetimi

Tehlike Tanımlama ve Değerlendirme: Uygun kontrolleri uygulamak için işyeri tehlikeleri düzenli olarak belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Risk Kontrolü: Mühendislik kontrolleri, idari kontroller ve KKD dahil olmak üzere riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler uygulanmalıdır.

Olay Raporlama ve Soruşturma: Tüm olaylar, “ramak kala durumlar” ve güvensiz koşullar derhal rapor edilmelidir. Temel nedenleri belirlemek ve tekrarını önlemek için kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.

5. Eğitim ve İletişim

Sağlık ve Güvenlik Eğitimi: Çalışanlara sağlık ve güvenlik uygulamaları, acil durum prosedürleri ve KKD'nin doğru kullanımı hakkında sürekli eğitim verilmelidir.

İletişim: Güvenlik endişelerini bildirmek ve güvenlik bilgilerini paylaşmak için açık iletişim kanalları bulundurulmalıdır.

6. Acil Durum Hazırlığı

Acil Durum Planları: Yangın, tıbbi acil durumlar ve doğal afetler dahil olmak üzere potansiyel işyeri acil durumları için acil müdahale planları geliştirilmeli ve sürdürülmelidir.

Tatbikatlar ve Alıştırmalar: Hazırlıklı olmayı sağlamak ve çalışanları acil durum prosedürlerine alıştırmak için düzenli acil durum tatbikatları yapılmalıdır.

7. Sağlık ve Refah

Esenlik Programları: Sağlıklı yaşam girişimleri, ergonomik değerlendirmeler ve stres yönetimi kaynakları gibi fiziksel ve zihinsel refahı destekleyen programlar teşvik edilmelidir.

İş-Yaşam Dengesi: Genel sağlık ve güvenlik için önemini kabul ederek sağlıklı bir iş-yaşam dengesini destekleyen uygulamalar teşvik edilmelidir.

8. Sürekli İyileştirme

İzleme ve Gözden Geçirme: Sağlık ve güvenlik performansı düzenli olarak izlenmeli ve iyileştirme alanlarını belirlemek için politika ve prosedürler gözden geçirilmelidir.

Çalışan Katılımı: Geri bildirim toplamak ve güvenlik uygulamalarını iyileştirmek için, çalışanların güvenlik komitelerine ve girişimlere dahil edilmesi gerekir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • DOSAB Papatya Sk. No:6 Osmangazi/Bursa
  • +90 224 261 3150
  • info@spirmak.com

E-BÜLTEN