KURUMSAL

ÇEVRE POLİTİKASI

 

Giriş

Spirmak olarak çevreyi koruma sorumluluğumuzun farkındayız ve işimizi çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye kararlıyız. Bu Çevre Politikası, çevresel etkimizi en aza indirme, sürdürülebilirliği teşvik etme ve iklim değişikliğini ele alma konusundaki kararlılığımızı özetlemektedir.

1. Politika Beyanı

Spirmak, çevresel ayak izimizi azaltmaya ve faaliyetlerimizin her alanında sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye kendini adamıştır. Yürürlükteki tüm çevre yasalarına ve yönetmeliklerine tam uyumlu olmak ve mümkün olan durumlarda bu gerekliliklerin de ötesine geçmek için çabalıyoruz.

2. Hedefler

Çevresel Etkiyi Azaltmak: Faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek

Sürdürülebilirliği Teşvik Etmek: Şirket içinde ve paydaşlarımız arasında bir sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etmek

İklim Değişikliğini Gündemde Tutmak: Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için proaktif önlemler almak

3. Atık Yönetimi

Azaltın, Yeniden Kullanın, Geri Dönüştürün: Tek kullanımlık plastikleri ve diğer atıkları azaltmak için geri dönüşüm programları ve girişimleri de dahil olmak üzere tüm operasyonlarda atık azaltma uygulamaları hayata geçirilmeli ve sürekli güncellenmelidir.

Güvenli Bertaraf: Tehlikeli maddelerin çevre yönetmeliklerine uygun olarak güvenli ve sorumlu bir şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Kaynakların Korunması

Enerji Verimliliği: Enerji tasarruflu teknolojiler ve uygulamalar kullanılarak tesislerimizde ve operasyonlarımızda enerji verimliliği artırılmalıdır.

Su Tasarrufu: Operasyonlarımızda su tüketimini azaltmak için su tasarrufu önlemleri ve teknolojileri uygulanmalıdır.

Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Hammadde ve ürünler sürdürülebilir uygulamalara bağlı tedarikçilerden temin edilmelidir.

5. Çalışan Katılımı

Eğitim ve Öğretim: Çalışanlara çevresel en iyi uygulamalar ve sürdürülebilirlik girişimleri hakkında sürekli eğitim ve öğretim sağlanmalıdır.

Katılım ve Yenilikçilik: Çalışanlar, fikirleriyle çevre politikalarına katkıda bulunmaya ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden girişimlere katılmaya teşvik edilir.

6. Toplum ve Paydaş Katılımı

Ortaklıklar: Çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak için yerel topluluklar, endüstri grupları ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılmalıdır.

Şeffaflık: Düzenli raporlama ve katılım yoluyla çevresel performansımız ve sürdürülebilirlik girişimlerimiz paydaşlara iletilmelidir.

7. Sürekli İyileştirme

İzleme ve Değerlendirme: İyileştirme alanlarını belirlemek için çevresel performansımızı düzenli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz.

Hedef Belirleme: Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda sürekli iyileştirme sağlamak için çevresel amaçlar ve hedefler belirliyor ve bu hedefleri düzenli aralıklarla gözden geçiriyoruz.

Sonuç

Spirmak, çevreyi korumaya ve iklim değişikliği sorunlarını ele almaya kararlıdır. Bu Çevre Politikasına bağlı kalarak şirketimiz, paydaşlarımız ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan bu politikayı desteklemelerini ve bu politikaya uymalarını bekliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • DOSAB Papatya Sk. No:6 Osmangazi/Bursa
  • +90 224 261 3150
  • info@spirmak.com

E-BÜLTEN